I Skytteskogen har vi gemensamma arbetsdagar två gånger om året, en vårdag och en höstdag. På dessa dagar ser vi om trädgården och gemensamma utrymmen och vi passar på att umgås med våra grannar.

Vi turas om husvis att ordna lunch på vår- och höstdag efter ett rullande schema.