Blomlådor skall sitta på insidan av balkongräcket.