I lägenheten

Du ansvarar för brandskyddet i din lägenhet. Se till att du har en fungerande brandvarnare.

I trapphus och källare

Föreningen ansvarar för brandskyddet i trapphus och källare. Vi har ett brandskyddsavtal med Anticimex som innefattar årliga brandskyddskontroller, brandvarnare och brandsläckare.

Byt inte batterier själv i våra gemensamma brandvarnare. Gör en felanmälan i stället så byter fastighetsskötaren. Det är nämligen viktigt att det är rätt batterier i brandvarnarna.

Tändvätska och annat brandfarligt får inte förvaras på uteplatser eller i trapphus.