Det är förbjudet att mata fåglar i närheten av våra hus då detta kan dra till sig råttor och andra skadedjur.