Vi har ett fastighets- och trädgårdsskötselavtal med HSB.

Här är en lista över huvudpunkterna i vårt avtal samt hur ofta de skall genomföras:

  • Borttagning av skräp och allmän tillsyn (1 g/vecka)
  • Ogräsrensning rabatter (5 g/år)
  • Ogräsrensning vid kantsten och plattläggning (2g/år)
  • Kantskärning och gödsling av rabatter, klippning av häckar (1 g/år)

Hör gärna av er till styrelsen om HSB inte utför sysslorna i den utsträckning som anges ovan.