Hur felanmäler jag?

Felanmälan görs till HSB:

Vad kan felanmälas?

Fel i gemensamma utrymmen, som t.ex. tvättmaskiner, brandvarnare, trasiga lampor, kärvande dörrar, skadegörelse.

Fel utomhus, t.ex. brister i trädgårdsskötseln

Fel på de installationer i din lägenhet som föreningen står för, t.ex. kalla element.

När skall jag felanmäla?

Det är viktigt att anmäla allvarliga akuta fel – t ex vattenläcka eller strömlöshet – så fort du upptäcker dem.