Hur felanmäler jag?

Felanmälan görs till HSB:

  • På telefon 010 – 442 24 24 eller
  • På internet

Vad kan felanmälas?

Det korta svaret är ”allt”.

Märker du att något är fel så var inte rädd för att anmäla detta till HSB. Alla fel bör anmälas, och inget fel är för stort eller för litet att anmäla. Ta aldrig för givet att ett fel redan är känt, och tänk på att ett snabbt avhjälpande ofta är billigare för föreningen. Felanmäl därför så fort du upptäcker ett fel.

Fel i gemensamma utrymmen, som t.ex. tvättmaskiner, brandvarnare, trasiga lampor, kärvande dörrar, skadegörelse, vattenläckor.

Fel utomhus, t.ex. brister i trädgårdsskötseln, skadedjur.

Fel i din lägenhet kan också anmälas oavsett om det är du själv eller föreningen som ansvarar för underhållet. Om avhjälpande av fel innebär kostnader för dig personligen kommer HSB att meddela detta innan någon åtgärd görs.

När skall jag felanmäla?

Det är viktigt att anmäla allvarliga akuta fel – t ex vattenläcka eller strömlöshet – så fort du upptäcker dem.

Hantverkare

Om du behöver hjälp med mindre hantverkstjänster kan detta också beställas genom felanmälan.