Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i hela EU. Syftet är att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU.

Med anledning av GDPR har vi tagit fram en personuppgiftspolicy som beskriver hur vi sparar och använder din personliga information och vilka rättigheter du har.

Policyn är en generell policy för bostadsrättsföreningar som HSB tagit fram, därför innehåller den många typer av data som vi inte behandlar i Brf Skytteskogen, som t.ex. kameraövervakning. Vi kommer under hösten att uppdatera policyn så att den blir mer specifik för Brf Skytteskogen och den data vi behandlar.