I mitten av parken har Skytteskogens Odlingsvänner ett odlingsområde.

Är man intresserad av att bli odlingsvän finns information om föreningen på anslagstavlan vid samlingslokalen och på vår hemsida.