I området sker parkering på gatan, max 4 timmar.

Boendeparkeringstillstånd från Göteborgs Stad för zon K9 erfordras för att parkera dygnet runt.

Tillståndet kostar för närvarande 190 kr i månaden. Ansökan görs på enklast på Göteborgs Stads hemsida.