Skrivelser till styrelsen kan läggas i föreningens brevlåda på Skytteskogsgatan 27 eller skickas till styrelsens e-postadress.

Skrivelser behandlas på nästkommande styrelsemöte.