Ett tjugotal medlemmar hittade till föreningslokalen för extrastämma den 7 mars. Följande beslut togs:

  • Beslut 1 av 2 för antagande av nya stadgar klubbades igenom. Andra omröstningen hålls på den ordinarie föreningsstämman i maj.
  • Stämman beslutade att installera solpaneler på tre av föreningens tak.
  • Stämman beslutade dessutom att anlägga en parkeringsplats för bilpool vid Skytteskogsgatan 29.

Stämmoprotokollet finns på HSB-portalen samt på anslagstavlan utanför föreningsexpeditionen.