I föreningens finns tre tvättstugor. De ligger på:

  • Skytteskogsgatan 29, ingång från gaveln
  • Skytteskogsgatan 42, ingång från gaveln
  • Kungsladugårdsgatan 106A.

Följ de boknings- och ordningsregler som finns anslagna i tvättstugorna och lämna tvättstugan i gott skick.