Bostadsrättsföreningen och föreningens bostadsrättshavare delar på ansvaret för underhåll av föreningens fastigheter.

I grova drag gäller att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre och att föreningen ansvarar för underhållet av allt annat.

En detaljerad genomgång av ansvarsfördelningen finns att läsa här:

Underhållsplan