Man har rätt att hyra ut lägenheten om man har skäl enligt Bostadsrättslagen. Skälet kan till exempel vara att man skall arbeta eller studera på annan ort under en begränsad tid, att man är borta pga sjukdom eller om man vill provbo med sin partner.

Ansökan görs skriftligt till styrelsen. Ansökan beviljas med ett år i taget och för högst 3 år.

Hyr man ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar man att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp medlemmen och man kan bli tvungen att flytta.