I Skytteskogen har vi gemensamma arbetsdagar två gånger om året, en vårdag och en höstdag. På dessa dagar ser vi om trädgården och gemensamma utrymmen och vi passar på att umgås med våra grannar.

Vi turas om husvis att ordna lunch på vår- och höstdag efter ett rullande schema.

På tur att ordna lunch är:
Våren 2019: Skytteskogsgatan 46-48
Hösten 2019: Skytteskogsgatan 42-44
Våren 2020:  Skytteskogsgatan 38-40
Hösten 2020: Skytteskogsgatan 34-36