Sophus

Det finns sju sophus i föreningen. I sophusen slänger vi endast brännbart hushållsavfall och kompost. Allt annat lämnas till återvinning.

Lampor och lysrör

Förbrukade glödlampor, lågenergilampor och lysrör kan sorteras i kärlen i gavelrummet på Skytteskogsgatan 38.

Återvinning

Återvinningsstationer finns vid Kungsladugårdsgatan 104 och vid Slottskogsgatan 92.

Närmaste återvinningscentral finns i Högsbo på A. Odhners gata.

Container

På vår- och höstdag brukar det finnas möjlighet att bli av med grovsopor. Vi brukar då ha två containrar uppställda i föreningen. En för blandat avfall och en för trädgårdsavfall.