All ombyggnation i lägenheter måste godkännas av styrelsen i förväg. Använd blanketten nedan för ansöka. Ansökningar behandlas på nästkommande styrelsemöte.

När ombyggnaden är klar skall ändringarna i lägenheten dokumenteras och inlämnas till styrelsen för arkivering.