09
apr
Måndagsexpedition
18:30 till 19:00
18-04-09

Föreningsexpeditionen har öppet för frågor, synpunkter och fika.

Vi ses i föreningslokalen i källaren på Skytteskogesgatan 29 (igång från gaveln)