Som medlemsförening i HSB har vi en hel del beröringspunkter med HSB Göteborg. T.ex. ingår en HSB-ledamot (utsedd av HSB Göteborg) i styrelsen. Vi har fastighetsskötsel genom HSB och de sköter dessutom stor del av vår administration såsom löpande ekonomi och lägenhetsöverlåtelser.