Håll rent i källare. Förvaring av personliga ägodelar i gemensamma utrymmen är förbjudet. Cyklar och barnvagnar förvaras i cykelrummen.