Du som medlem i Brf Skytteskogen har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på stämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Så här skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.

 

Lämna motionen i föreningsbrevlådan i trapphuset på Skytteskogsgatan 27, eller skicka den som e-post.

Senast 31 mars ska styrelsen ha fått din motion för att den ska behandlas på stämman.

Mer information om motioner finns på HSB:s hemsida