Föreningen har ett större partytält som man kan hyra. Kontakta styrelsen för detta.

Kostnaden är 150 kr per dygn.