Föreningens samlingslokal ligger i källaren på Skytteskogsgatan 29, ingång gaveln.

Samlingssalen kan bokas av föreningens medlemmar. Bokningslista sitter på stora anslagstavlan i källaren.

Kostnaden är 150 kr per tillfälle.