Ungefär en gång i månaden kommer information från styrelsen ut i form av Skytteskogsnytt.

Skytteskogsnytt sätts upp på anslagstavlan i trappuppgångarna någon vecka efter varje styrelsemöte.

Skytteskogsnytt går även att få på e-post. Anmäl detta till styrelsen.