Föreningens stadgar finns att ladda ner på HSB-portalen, eller att hämta på expeditionen.