Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning, långsiktigt förvalta bostadsrättsföreningen.

En aktuell förteckning över styrelsens ledamöter finns på anslagstavlan i ditt trapphus.

Styrelsemöten

Styrelsen har sammanträde en gång i månaden, med undantag för juli. I Skytteskogsnytt står datum för kommande styrelsemöten.