Överlåtelseavdelningen på HSB handhar alla överlåtelser.