Lite sopstatistik från 2015:

  • Vi i Brf Skytteskogen slänger 21150 kg avfall per år
    • 17846 kg restavfall, 3304 kg matavfall
  • 189 kg avfall per lgh varje år (Göteborg = 235 kg/invånare)
  • 3,6 kilo per lägenhet varje vecka
  • 15,6% matavfall (medel i Göteborg = 16,0%)
  • Vi betalar 1,36 kr för varje kg restavfall vi slänger
  • Vi betalar 0 kr för varje kg matavfall vi slänger
  • Vi betalar 0 kr för varje kg vi slänger i ÅV-stationen

Bilden visar hur mycket sopor som slängs i varje soprum. Den stora cirkeln visar mängden restavfall (vanliga sopor) och den mindre cirkeln med grön kant visar mängden matavfall (kompost).