Brf Skytteskogen bildades 1939 som HSB förening nummer 22 i Göteborg. De 13 husen i området byggdes i flera etapper och har sammanlagt 112 lägenheter. År 1942 flyttade de första medlemmarna in.

Affärshuset på Kungsladugårdsgatan var det sista huset som byggdes. Det blev inflyttningsklart 1944. I affärshuset har legat flera mindre företag som skoaffär, charkuteri, kortvarubutik och postkontor. Idag har ICA Toppen hela affärsytan.

Områdets hjärta är parken – den stora grönyta som området är byggt kring. Hela parken är kommunens och med deras tillåtelse har vi ett odlingsområde som på medlemmars initiativ startade våren 2013.

Fastigheter

Föreningen äger fastigheterna Kungsladugård 62:1, 63:2, 63:3 69:1, 85:4, 85:5, 86:1 och 87:1 i Göteborg.

Det finns i föreningen sammanlagt 112 lägenheter och 7 lokaler fördelade på 13 hus.

I föreningen finns bostadshus med adresserna

  • Skytteskogsgatan, jämna nummer 14 – 48
  • Skytteskogsgatan, udda nummer 23 – 29
  • Slottsskogsgatan, udda nummer 111 – 117
  • Kungsladugårdsgatan 104 och 106