Det är Valborg – ser ut att vara sent 60-tal. I parken står en kör och sjunger in våren och husen i området har fortfarande träfasader.